Mūsų vertybės

Mūsų Vizija

Klubas – tai vieta, kurioje kiekvienas skirtingo amžiaus, charakterio ir gabumų vaikas ar jaunuolis gali išreikšti save ir realizuoti savo potencialą bei kūrybines idėjas.

Mūsų Misija

Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui plėtoti gabumus, tenkinti pažintinius interesus ir kūrybinės saviraiškos poreikį, padėti vaikams ir jaunimui tapti aktyviais visuomenės nariais.

Apie mus

Vaikų ir jaunimo klubas „Lakštingala“ pradėjo veikti 1973 metais. 2023 m. gegužę Klubas smagiai atšventė 50 metų jubiliejų!

Klubas „Lakštingala“ yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė pelno nesiekianti neformaliojo švietimo įstaiga. Klubas sudaro vaikams ir jaunimui galimybes popamokiniu laiku tenkinti jų pažintinius ir kūrybinius polinkius bei gebėjimus, skatinti saviraišką, turiningai leisti laisvalaikį dalyvaujant įvairiuose renginiuose, ekskursijose, išvykose.

Klubas bendradarbiauja su kitais Vilniaus vaikų ir jaunimo klubais, mokyklomis, darželiais bei vykdo kultūrinę ir projektinę veiklą ne tik Vilniuje, bet ir šalies mastu.

Vasaros stovykla

Kiekvieną birželį klube organizuojame kūrybinio profilio vasaros poilsio stovyklas 8–12 metų vaikams. Veikla vyksta darbo dienomis nuo 11 iki 15 val.
Kasdien užimame vaikus vadovaudamiesi meninės saviraiškos ir sveikatingumo programomis. Stovykloje užsiimame menine veikla, žaidžiame sportinius žaidimus, einame į žygius, vykstame į pažintines ekskursijas, lankome parodas, dalyvaujame kultūrinėse edukacijose. Vaikai mokosi kūrybingai realizuoti savo idėjas, draugiškai ir tolerantiškai elgtis, sveikai ir turiningai ilsėtis.