Mūsų vertybės

Mūsų Vizija

Klubas – tai vieta, kurioje kiekvienas skirtingo amžiaus, charakterio ir gabumų vaikas ar jaunuolis gali išreikšti save ir realizuoti savo potencialą bei kūrybines idėjas.

Mūsų Misija

Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui plėtoti gabumus, tenkinti pažintinius interesus ir kūrybinės saviraiškos poreikį, padėti vaikams ir jaunimui tapti aktyviais visuomenės nariais.

Apie mus

Vaikų ir jaunimo klubas „Lakštingala“ pradėjo veikti 1973 metais. 2022 m. gegužę klubui sukako 49-eri metai!

Klubas „Lakštingala“ yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė pelno nesiekianti neformaliojo švietimo įstaiga. Klubas sudaro vaikams ir jaunimui galimybes popamokiniu laiku tenkinti jų pažintinius ir kūrybinius polinkius bei gebėjimus, skatinti saviraišką, turiningai leisti laisvalaikį dalyvaujant įvairiuose renginiuose, ekskursijose, išvykose.

Klubas bendradarbiauja su kitais Vilniaus vaikų ir jaunimo klubais, mokyklomis, darželiais. Klubas vykdo kultūrinę ir projektinę veiklą ne tik Vilniuje, bet ir šalies mastu.

Vasaros stovykla

Kiekvieną vasarą klube organizuojame kūrybinio profilio vasaros poilsio stovyklas 8–12 metų vaikams. Veikla vyksta darbo dienomis nuo 11 iki 15 val.

Kasdien užimame vaikus vadovaudamiesi dailės, dizaino, keramikos ir sveikatingumo programomis. Padedami būrelių vadovų jie išmoksta kūrybingai realizuoti savo idėjas, draugiškai ir tolerantiškai elgtis, sveikai ir turiningai ilsėtis. Stovykloje yra numatytos sportinės estafetės, kvadrato ir boulingo varžybos, žygiai, sporto šventė bei pažintinės ekskursijos.