Priėmimas

Priėmimo tvarka ir dokumentai

Norint lankyti būrelį mūsų klube, vaiko tėvai ar globėjai turi pateikti:

  1. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo sutartį
  2. Priedą dėl duomenų tvarkymo

Apmokėjimo tvarka

BĮ „Skaitlis“ kiekvieną mėnesį atsiunčia mokėjimo kvitus, kuriuos Klubo administracija perduoda Klubo nariams/jų tėvams. Kvituose nurodoma tokia informacija: vaiko vardas, pavardė, mokėtojo kodas, lankoma būrelio grupė, mokėtina suma, įmokos kodas, paslaugų teikėjo sąskaita. Mokestis yra skaičiuojamas už praėjusį mėnesį.

1. Kiekvienam vaikui yra priskirtas atskiras mokėtojo kodas. Jeigu Klubą lanko keli tos pačios šeimos nariai, už kiekvieną reikia sumokėti atskiru pavedimu, nurodant konkretų mokėtojo kodą.

2. Yra formuojami atskiri kvitai už kiekvieną būrelį. Kiekvienam vaikui suformuojama tiek kvitų, kiek būrelių jis lanko.

3. Jeigu kvitas neapmokamas per tą mėnesį, kurį yra suformuotas, kito mėnesio kvite skaičiuojama skola.

4. Nuo mokesčio už ugdymą Įstaigoje atleidžiami: socialinės pašalpos ir socialinės paramos gavėjai; be tėvų globos likę ugdytiniai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu), neįgalūs ugdytiniai, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

5. Įmokos ir skolos už neformaliojo švietimo paslaugas apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Dokumentų tvarkymas internetu

  1. Atsispausdinti Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo sutartį (atsisiųsti), užpildyti, pasirašyti, nuskenuoti ir atsiųsti el. paštu
  2. Prisegti sveikatos pažymos kopiją (jeigu reikia)
  3. Užpildyti priedą dėl duomenų tvarkymo (atsisiųsti)
  4. Jeigu šeima gauna socialinę pašalpą ar paramą ir nori, kad būtų pritaikytos nuolaidos, prisekite tai įrodantį dokumentą
  5. Dokumentus atsiųsti el. paštu: rastine@klubaslakstingala.vilnius.lm.lt