Priėmimas

Priėmimo tvarka ir dokumentai

Norint lankyti būrelį mūsų klube, vaiko tėvai ar globėjai turi pateikti:

  1. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo sutartį
  2. Priedą dėl duomenų tvarkymo

Apmokėjimo tvarka

1. Mokestis už ugdymą mokamas bankiniu pavedimu į Paslaugų teikėjo sąskaitą:

LUMINOR bankas, sąsk. Nr. LT50 4010 0510 0511 2560,

Gavėjas BĮ „Skaitlis“

Įstaigos kodas 300035837

 Mokėjimo paskirtis – už (vaiko vardas, pavardė) (būrelio pavadinimas) lankymą (mėnesio pavadinimas) mėnesį.

2. Mokestis už ugdymą mokamas iki einamojo mėnesio 15 dienos.

3. Jei mokestis už ugdymą nesumokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, Klubo vadovas gali vienašališkai nutraukti sutartį.

4. Mokestis už neformalaus švietimo paslaugas mažinamas (suderinus su klubo direktore):

50 proc. – jei ugdytinis užsiėmimus praleido dėl pateisinamų priežasčių: 14 nepertraukiamų kalendorinių dienų ir daugiau trunkančios ligos ar kitų svarbių ir pateisinamų priežasčių, pateikus rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) ar paties pilnamečio ugdytinio prašymą ir pateisinamą priežastį patvirtinantį dokumentą;

5. Įmokos ir skolos už neformaliojo švietimo paslaugas apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Dokumentų tvarkymas internetu

  1. Atsispausdinti Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo sutartį (atsisiųsti), užpildyti, pasirašyti, nuskenuoti ir atsiųsti el. paštu
  2. Prisegti sveikatos pažymos kopiją (jeigu reikia)
  3. Užpildyti priedą dėl duomenų tvarkymo (atsisiųsti)
  4. Jeigu šeima gauna socialinę pašalpą ar paramą ir nori, kad būtų pritaikytos nuolaidos, prisekite tai įrodantį dokumentą
  5. Dokumentus atsiųsti el. paštu: rastine@klubaslakstingala.vilnius.lm.lt