Pop šokiai

Pop šokiai

Vadovė Greta Rimkuvienė (Lazdynų skyrius)

Šokių pamokose susipažįstame su šokių elementais ir žanrais, plėtojame asmens kūrybines galias ir gebėjimus, sudarome sąlygas saviraiškai bei saviugdai. Vaikai turiningai praleidžia laisvalaikį bei dalyvauja visuomeniniame kultūriniame ir socialiniame gyvenime.